• پرسوناژ
  • ترکیب مواد و رنگ روغن روی کاغذ لمینت شده روی بوم
  • نقاشی
  • 100 * 50 سانتی متر
  • امضا شده و تاریخ خورده به فارسی پایین چپ
فروش در - خانه حراج
13 آذر 1394
برآورد
قیمت فروش
4%
آرتچارت | خوشنویسی ساقط از آیدین آغداشلو
خوشنویسی ساقط
برآورد
4,000,000,000﷼
15,442 دلار آمریکا
-
6,000,000,000﷼
23,162 دلار آمریکا
قیمت فروش
6,000,000,000﷼
23,162 دلار آمریکا
20%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399
آرتچارت | نیم رخ رنسانسی از مجموعه خاطرات انهدام از آیدین آغداشلو
نیم رخ رنسانسی از مجموعه خاطرات انهدام
برآورد
 
قیمت فروش
116.667%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 7 خرداد 1392
آرتچارت | بدون عنوان از کامران یوسف زاده (Y.Z. Kami)
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
0%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 20 اسفند 1393
آرتچارت | بدون عنوان از آیدین آغداشلو
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
16.667%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 9 اردیبهشت 1388
آرتچارت | بدون عنوان از جعفر روح بخش
بدون عنوان
برآورد
€15,000
18,282 دلار آمریکا
-
€20,000
24,375 دلار آمریکا
قیمت فروش
€19,500
23,766 دلار آمریکا
11.429%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 26 خرداد 1400
آرتچارت | منظره انتزاعی از حسین کاظمی
منظره انتزاعی
برآورد
5,000,000,000﷼
19,302 دلار آمریکا
-
7,000,000,000﷼
27,023 دلار آمریکا
قیمت فروش
5,500,000,000﷼
21,232 دلار آمریکا
8.333%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399
آرتچارت | بدون عنوان از پروانه اعتمادی
بدون عنوان
برآورد
6,000,000,000﷼
23,162 دلار آمریکا
-
8,000,000,000﷼
30,883 دلار آمریکا
قیمت فروش
7,500,000,000﷼
28,953 دلار آمریکا
7.143%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399
آرتچارت | زن و گرگ از سمیر رافی
زن و گرگ
برآورد
£10,000
13,784 دلار آمریکا
-
£12,000
16,540 دلار آمریکا
قیمت فروش
£19,000
26,189 دلار آمریکا
72.727%
تاریخ حراج
بونامز - 26 آبان 1400
آرتچارت | کوه و کویر از جاذبیه سری
کوه و کویر
برآورد
£12,000
16,579 دلار آمریکا
-
£18,000
24,869 دلار آمریکا
قیمت فروش
£22,500
31,086 دلار آمریکا
50%
تاریخ حراج
حراج کریستیز - 28 مهر 1400