• بدون عنوان 1368 - 1378
  • رنگ روغن روی بوم
  • نقاشی
  • 44.2 * 46.5 سانتی متر
برآورد
£4,000
5,558 دلار آمریکا
- £6,000
8,337 دلار آمریکا
قیمت فروش
£3,500
4,863 دلار آمریکا
30%
آرتچارت | منظره‌ی شهری از اسادور بزدیکیان
منظره‌ی شهری
برآورد
€4,000
4,269 دلار آمریکا
-
€6,000
6,404 دلار آمریکا
قیمت فروش
€5,000
5,336 دلار آمریکا
0%
تاریخ حراج
میلون - 6 اردیبهشت 1403
آرتچارت | بدون عنوان از منوچهر معتبر
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
37.143%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 3 دی 1395
آرتچارت | بدون عنوان از ممدوح کاشلان
بدون عنوان
برآورد
£3,000
3,766 دلار آمریکا
-
£5,000
6,277 دلار آمریکا
قیمت فروش
£3,556
4,464 دلار آمریکا
11.1%
تاریخ حراج
ساتبیز - 6 اردیبهشت 1403
آرتچارت | بدون عنوان از فریدون آو
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
20%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 11 فروردین 1398
آرتچارت | لال دالیاس از فریدون آو
لال دالیاس
برآورد
$4,000
-
$6,000
قیمت فروش
$4,000
20%
فروش در
تاریخ حراج
آرتیانا - 8 دی 1399
آرتچارت | عشاق از صادق تبریزی
عشاق
برآورد
 
قیمت فروش
16%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 3 خرداد 1385
آرتچارت | بدون عنوان از صادق تبریزی
بدون عنوان
برآورد
1,000,000,000﷼
3,659 دلار آمریکا
-
1,700,000,000﷼
6,220 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,400,000,000﷼
5,123 دلار آمریکا
3.704%
فروش در
تاریخ حراج
اسمارت آکشن - 12 شهریور 1400
آرتچارت | نور میمون از حسین شریفی
نور میمون
برآورد
£4,000
5,558 دلار آمریکا
-
£6,000
8,337 دلار آمریکا
قیمت فروش
£3,500
4,863 دلار آمریکا
30%
تاریخ حراج
کریستیز - 3 تیر 1400
آرتچارت | بدون عنوان از احمد اسفندیاری
بدون عنوان
برآورد
400,000,000﷼
3,478 دلار آمریکا
-
700,000,000﷼
6,087 دلار آمریکا
قیمت فروش
425,000,000﷼
3,696 دلار آمریکا
22.727%
فروش در
تاریخ حراج
اسمارت آکشن - 25 مهر 1399