• عقل سرخ 1399
  • ترکیب مواد روی تخته
  • نقاشی
  • 316 * 180 سانتی متر
  •  امضاء: «ایرج اسکندری ۱۴۰۰» (پایین چپ)
     چهار‌لته‌ای، هر لت ۷۹×۱۸۰، در مجموع ۳۱۶×۱۸۰ سانتیمتر 
برآورد
2,000,000,000﷼
8,000 دلار آمریکا
- 3,000,000,000﷼
12,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
12,000,000,000﷼
48,000 دلار آمریکا
380%
توضیحات اثر

مجموعه آیینه‌ها در آثار ایرج اسکندری روایتی انتزاعی از مضامین عرفانی است. ترکیب هندسی، رنگ، متریال و نحوه مواجهه هنرمند با سنت‌های فرهنگی و تصویری ایرانی و اسلامی، زبانی معاصر یافته و دیروز را به امروز متصل می‌کند. تابلوی پیش‌رو با عنوان «عقل سرخ» که به وضوح به اثری با همین عنوان از شیخ اشراق، شهاب‌الدین سهروردی اشاره دارد، از آثار متأخر همین مجموعه است. آیینه که در عرفان و هنر اسلامی به عنوان بازتاب‌دهنده نور شناخته شده، در این تابلو بیانی تازه و امروزی یافته است. مخاطب در مواجهه با اين اثر وجهی تكه‌تكه از صورت خود را می‌بيند که در حقيقت یک پيكره است. سهروردی نیز در «عقل سرخ» در روایتی از داستان تمثیلی سيمرغ از سی مرغ سخن می‌گوید كه یک تن واحد را ساخته‌اند.
سایر آثار هنری ایرج اسکندری

آرتچارت | بدون عنوان از مجموعه عقل سرخ از ایرج اسکندری
بدون عنوان از مجموعه عقل سرخ
برآورد
6,000,000,000﷼
12,183 دلار آمریکا
-
8,000,000,000﷼
16,244 دلار آمریکا
قیمت فروش
9,000,000,000﷼
18,274 دلار آمریکا
28.571%
تاریخ حراج
تهران - 27 تیر 1402
آرتچارت | بدون عنوان از ایرج اسکندری
بدون عنوان
برآورد
800,000,000﷼
3,088 دلار آمریکا
-
1,200,000,000﷼
4,632 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,500,000,000﷼
5,791 دلار آمریکا
50%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399
آرتچارت | بدون عنوان از ایرج اسکندری
بدون عنوان
برآورد
500,000,000﷼
3,685 دلار آمریکا
-
700,000,000﷼
5,158 دلار آمریکا
قیمت فروش
800,000,000﷼
5,895 دلار آمریکا
33.333%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 16,392 دلار آمریکا
کمینه برآورد 5,826 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 8,216 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+109.048%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2019 - 2023
عملکرد در برابر برآوردها
2019 - 2023
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2019 - 2023
آثار هنری مشابه

آرتچارت | به سرکردگی براق از مجموعه اصطبل اساطیر از شهریار احمدی
به سرکردگی براق از مجموعه اصطبل اساطیر
برآورد
 
قیمت فروش
28%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 22 دی 1396
آرتچارت | فرار ابوعلی بیرونی-مسیحی (خاطرات قرن پنجم هجری) از شهریار احمدی
فرار ابوعلی بیرونی-مسیحی (خاطرات قرن پنجم هجری)
برآورد
 
قیمت فروش
100%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 3 دی 1395
آرتچارت | در جستجوی سنگ آتش‌زنه از مجموعه برخان برنج فروشان قسمت 2 از شهریار احمدی
در جستجوی سنگ آتش‌زنه از مجموعه برخان برنج فروشان قسمت 2
برآورد
 
قیمت فروش
200%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 8 خرداد 1394