• چشم‌انداز انتزاعی شهر
  • رنگ روغن روی بوم
  • نقاشی
  • 24 * 18 سانتی متر
  • امضا‌شده "Iran Darroudi" (پایین راست)
فروش در - خانه حراج
26 آبان 1397
برآورد
قیمت فروش
60%
آرتچارت | او کسی که ستاره‌ها را می‌شمارد - حروفِ گمشده‌ی ابوموغله از تیمو ناصری
او کسی که ستاره‌ها را می‌شمارد - حروفِ گمشده‌ی ابوموغله
برآورد
 
قیمت فروش
0%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 23 فروردین 1396
آرتچارت | بدون عنوان از محمد احصایی
بدون عنوان
برآورد
150,000,000﷼
626 دلار آمریکا
-
250,000,000﷼
1,044 دلار آمریکا
قیمت فروش
220,000,000﷼
919 دلار آمریکا
10%
تاریخ حراج
اسمارت آکشن - 26 تیر 1399
آرتچارت | شب نیمه‌ی تابستان از حسام ابریشمی
شب نیمه‌ی تابستان
برآورد
$800
-
$1,200
قیمت فروش
$750
25%
تاریخ حراج
حراج کلارز - 25 شهریور 1401
آرتچارت | ریتم سرخ از حسام ابریشمی
ریتم سرخ
برآورد
$800
-
$1,200
قیمت فروش
$800
20%
تاریخ حراج
حراج کلارز - 25 شهریور 1401
آرتچارت | در خانه 7 از راشد دیاب
در خانه 7
برآورد
£200
276 دلار آمریکا
-
£300
415 دلار آمریکا
قیمت فروش
£812
1,122 دلار آمریکا
224.8%
تاریخ حراج
حراج چیسویک - 7 آبان 1400
آرتچارت | The Performers از اردشیر محصص
اجرا کنندگان
برآورد
£600
789 دلار آمریکا
-
£1,000
1,316 دلار آمریکا
قیمت فروش
£828
1,089 دلار آمریکا
3.5%
تاریخ حراج
بونامز - 16 مرداد 1399
آرتچارت | بدون عنوان از مسعود عربشاهی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
12%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 30 آذر 1394
آرتچارت | بدون عنوان از بپی مارتین
بدون عنوان
برآورد
£500
686 دلار آمریکا
-
£800
1,098 دلار آمریکا
قیمت فروش
£638
875 دلار آمریکا
1.923%
تاریخ حراج
بونامز - 20 بهمن 1400
آرتچارت | مانا از محمد احصایی
مانا
برآورد
£700
876 دلار آمریکا
-
£900
1,126 دلار آمریکا
تاریخ حراج
آکشن المپیا - 21 اردیبهشت 1402