• بدون عنوان 1387
  • مداد رنگی روی کاغذ
  • نقاشی
  • 25 * 33 سانتی متر
  • امضاشده و تاریخ‌خورده و نوشته‌شده "With much gratitude for your generous support Much Respect, Kamrooz Aram 2008" (پشت اثر)
5 مهر 1402
برآورد
$800 - $1,000
قیمت فروش
$693
23%
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 10,361 دلار آمریکا
کمینه برآورد 5,757 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 8,305 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+35.19%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2019 - 2023
عملکرد در برابر برآوردها
2019 - 2023
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2019 - 2023
آثار هنری مشابه

آرتچارت | پرتره از اسماعیل بهرانی
پرتره
برآورد
€300
347 دلار آمریکا
-
€400
463 دلار آمریکا
قیمت فروش
€520
602 دلار آمریکا
48.571%
تاریخ حراج
پوس کورنه - 24 مهر 1400
آرتچارت | بدون عنوان از اردشیر محصص
بدون عنوان
برآورد
$10
-
$10
قیمت فروش
$600
5900%
تاریخ حراج
حراج و ارزیابی ای‌جیز - 22 مرداد 1401
آرتچارت | بدون عنوان از اردشیر محصص
بدون عنوان
برآورد
$10
-
$10
قیمت فروش
$800
7900%
تاریخ حراج
حراج و ارزیابی ای‌جیز - 18 تیر 1401