• پرتره 1394
  • ترکیب مواد روی بوم
  • نقاشی
  • 30 * 38 سانتی متر
  • امضاشده و تاریخ‌خورده "Bahrani 2015" (پایین)
برآورد
€300
347 دلار آمریکا
- €400
463 دلار آمریکا
قیمت فروش
€520
602 دلار آمریکا
48.571%
سایر آثار هنری اسماعیل بهرانی

آرتچارت | پرتره آبی از اسماعیل بهرانی
پرتره آبی
برآورد
€2,000
2,315 دلار آمریکا
-
€3,000
3,472 دلار آمریکا
قیمت فروش
€2,300
2,662 دلار آمریکا
8%
تاریخ حراج
پوس کورنه - 24 مهر 1400
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 1,632 دلار آمریکا
کمینه برآورد 1,331 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 1,968 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+20.286%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | بدون عنوان از زهرا حسینی
بدون عنوان
برآورد
£200
279 دلار آمریکا
-
£300
418 دلار آمریکا
قیمت فروش
£357
498 دلار آمریکا
42.8%
تاریخ حراج
بونامز - 20 اسفند 1399
آرتچارت | بدون عنوان از کامروز آرام
بدون عنوان
برآورد
$800
-
$1,000
قیمت فروش
$693
23%
فروش در
تاریخ حراج
حراج راگو - 5 مهر 1402
آرتچارت | بدون عنوان (فُرم زنانه) از عُمَر ال نقدی
بدون عنوان (فُرم زنانه)
برآورد
£1,200
1,690 دلار آمریکا
-
£1,800
2,535 دلار آمریکا
قیمت فروش
£408
575 دلار آمریکا
72.8%
تاریخ حراج
بونامز - 19 اسفند 1399