• انقلابی سرکش از مجموعه‌ی دهه‌ی اول انقلابیون 1358
  • چاپ دیجیتال
  • عکاسی
  • 45 * 70 سانتی متر
  • تعداد نسخه: 40
  • نسخه 3
برآورد
£1,000
1,250 دلار آمریکا
- £2,000
2,500 دلار آمریکا
فروخته نشده
آرتچارت | مکانیسم‌های مقابله ۲ از شیدا سلیمانی
مکانیسم‌های مقابله ۲
برآورد
$2,750
-
$2,750
تاریخ حراج
حراج آرتسی - 22 آذر 1402
آرتچارت | زمین مانند کودکی است که شعرها را حفظ است / 132 از گیلبرت هِیج
زمین مانند کودکی است که شعرها را حفظ است / 132
برآورد
€2,500
2,890 دلار آمریکا
-
€3,500
4,046 دلار آمریکا
تاریخ حراج
کرنت د سینت سیر - 5 آبان 1400
آرتچارت | زمین مانند کودکی است که شعرها را حفظ است / 053 از گیلبرت هِیج
زمین مانند کودکی است که شعرها را حفظ است / 053
برآورد
€2,500
2,890 دلار آمریکا
-
€3,500
4,046 دلار آمریکا
تاریخ حراج
کرنت د سینت سیر - 5 آبان 1400
آرتچارت | زمین مانند کودکی است که شعرها را حفظ است / 065 از گیلبرت هِیج
زمین مانند کودکی است که شعرها را حفظ است / 065
برآورد
€2,500
2,890 دلار آمریکا
-
€3,500
4,046 دلار آمریکا
تاریخ حراج
کرنت د سینت سیر - 5 آبان 1400
آرتچارت | زمین مانند کودکی است که شعرها را حفظ است / 027 از گیلبرت هِیج
زمین مانند کودکی است که شعرها را حفظ است / 027
برآورد
€2,500
2,890 دلار آمریکا
-
€3,500
4,046 دلار آمریکا
تاریخ حراج
کرنت د سینت سیر - 5 آبان 1400
آرتچارت | بدون عنوان از پاتریشیا کی.تریکی
بدون عنوان
برآورد
£1,000
1,242 دلار آمریکا
-
£2,000
2,484 دلار آمریکا
قیمت فروش
£191
237 دلار آمریکا
87.267%
تاریخ حراج
ساتبیز - 5 اردیبهشت 1402
آرتچارت | سوفیا لورن از وحید شریفیان
سوفیا لورن
برآورد
 
قیمت فروش
59.375%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 2 آبان 1388
آرتچارت | سوفیا لورن از وحید شریفیان
سوفیا لورن
برآورد
 
قیمت فروش
43.5%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 2 آبان 1388
آرتچارت | بدون عنوان (دست‌ها) از شیرین نشاط
بدون عنوان (دست‌ها)
برآورد
 
قیمت فروش
28.571%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 13 اسفند 1393