برآورد
€1,000
1,219 دلار آمریکا
- €1,200
1,463 دلار آمریکا
فروخته نشده
سایر آثار هنری خالد الساعی

آرتچارت | شهر شرقی از خالد الساعي
شهر شرقی
برآورد
€800
975 دلار آمریکا
-
€1,000
1,219 دلار آمریکا
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 26 خرداد 1400
آرتچارت | الحلاج از خالد الساعی
الحلاج
برآورد
€1,200
1,290 دلار آمریکا
-
€1,800
1,935 دلار آمریکا
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 3 خرداد 1402
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش موجود نیست
کمینه برآورد موجود نیست
بیشینه برآورد موجود نیست
میانگین ارزش آثار
 
0%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | همهمه از علی پسندیده
همهمه
برآورد
80,000,000﷼
372 دلار آمریکا
-
80,000,000﷼
372 دلار آمریکا
تاریخ حراج
حراج ملی - 18 مرداد 1399
آرتچارت | بدون عنوان از علی پسندیده
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
68.421%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 5 مرداد 1397
آرتچارت | بدون عنوان از فریدون امیدی
بدون عنوان
برآورد
£200
279 دلار آمریکا
-
£300
418 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,275
1,778 دلار آمریکا
410%
تاریخ حراج
بونامز - 20 اسفند 1399