برآورد
€1,000
1,219 دلار آمریکا
- €1,200
1,463 دلار آمریکا
فروخته نشده
آرتچارت | همهمه از علی پسندیده
همهمه
برآورد
80,000,000﷼
372 دلار آمریکا
-
80,000,000﷼
372 دلار آمریکا
تاریخ حراج
حراج ملی - 18 مرداد 1399
آرتچارت | بدون عنوان از علی پسندیده
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
68.421%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 5 مرداد 1397
آرتچارت | بدون عنوان از فریدون امیدی
بدون عنوان
برآورد
£200
279 دلار آمریکا
-
£300
418 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,275
1,778 دلار آمریکا
410%
تاریخ حراج
بونامز - 20 اسفند 1399
آرتچارت | بدون عنوان از مهرداد شوقی حق دوست
بدون عنوان
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 6 آذر 1397
آرتچارت | بدون عنوان (طراحی 7) از گلناز فتحی
بدون عنوان (طراحی 7)
برآورد
£3,000
4,225 دلار آمریکا
-
£5,000
7,042 دلار آمریکا
قیمت فروش
£2,550
3,592 دلار آمریکا
36.25%
تاریخ حراج
بونامز - 19 اسفند 1399
آرتچارت | بدون عنوان (طراحی 7) از گلناز فتحی
بدون عنوان (طراحی 7)
برآورد
£3,000
4,225 دلار آمریکا
-
£5,000
7,042 دلار آمریکا
قیمت فروش
£2,550
3,592 دلار آمریکا
36.25%
تاریخ حراج
بونامز - 19 اسفند 1399
آرتچارت | بدون عنوان از صادق تبریزی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
25%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 2 خرداد 1391
آرتچارت | ALLAH, (12) از محمد احصایی
الله
برآورد
 
قیمت فروش
21.2%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 2 اردیبهشت 1392
آرتچارت | الله از محمد احصایی
الله
برآورد
 
قیمت فروش
0.248%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 11 اردیبهشت 1398