فروش در - خانه حراج
6 آذر 1397
برآورد
فروخته نشده
سایر آثار هنری مهرداد شوقی حق دوست

آرتچارت | بدون عنوان از مهرداد شوقی حق دوست
بدون عنوان
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 15 مهر 1393
آرتچارت | بدون عنوان از مهرداد شوقی حق دوست
بدون عنوان
برآورد
£4,000
5,005 دلار آمریکا
-
£6,000
7,508 دلار آمریکا
تاریخ حراج
آکشن المپیا - 21 اردیبهشت 1402
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 17,103 دلار آمریکا
کمینه برآورد 6,601 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 8,901 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+460%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | بدون عنوان از فریدون امیدی
بدون عنوان
برآورد
£200
279 دلار آمریکا
-
£300
418 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,275
1,778 دلار آمریکا
410%
تاریخ حراج
بونامز - 20 اسفند 1399
آرتچارت | نفس طبیعت از خالد الساعي
نفس طبیعت
برآورد
€1,000
1,219 دلار آمریکا
-
€1,200
1,463 دلار آمریکا
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 26 خرداد 1400
آرتچارت | بدون عنوان (طراحی 7) از گلناز فتحی
بدون عنوان (طراحی 7)
برآورد
£3,000
4,225 دلار آمریکا
-
£5,000
7,042 دلار آمریکا
قیمت فروش
£2,550
3,592 دلار آمریکا
36.25%
تاریخ حراج
بونامز - 19 اسفند 1399