• مسافرخانه بزرگراه 1349
  • رنگ روغن روی بوم
  • نقاشی
  • 70 * 50 سانتی متر
  • امضا شده و تاریخ خورده به عربی (پایین راست)
    قاب‌شده
برآورد
£3,000
4,193 دلار آمریکا
- £5,000
6,989 دلار آمریکا
قیمت فروش
£3,825
5,347 دلار آمریکا
4.375%
آرتچارت | بدون عنوان از اِم اِسمارت
بدون عنوان
برآورد
£1,000
1,372 دلار آمریکا
-
£2,000
2,744 دلار آمریکا
قیمت فروش
£4,080
5,597 دلار آمریکا
172%
تاریخ حراج
بونامز - 20 بهمن 1400
آرتچارت | بدون عنوان از احمد اسفندیاری
بدون عنوان
برآورد
1,200,000,000﷼
4,632 دلار آمریکا
-
1,600,000,000﷼
6,177 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,300,000,000﷼
5,019 دلار آمریکا
7.143%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399
آرتچارت | PORTRAIT D'HOMME EN COLERE از رکنی حائری زاده
PORTRAIT D'HOMME EN COLERE
برآورد
 
قیمت فروش
0.889%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 2 آبان 1388
آرتچارت | بدون عنوان از احمد امین نظر
بدون عنوان
برآورد
800,000,000﷼
3,088 دلار آمریکا
-
1,200,000,000﷼
4,632 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,200,000,000﷼
4,632 دلار آمریکا
20%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399
آرتچارت | از رحم تا زندگی و از زندگی تا رحم از آلفرد بسبوس
از رحم تا زندگی و از زندگی تا رحم
برآورد
€4,600
4,909 دلار آمریکا
-
€6,400
6,830 دلار آمریکا
قیمت فروش
€4,800
5,123 دلار آمریکا
12.727%
تاریخ حراج
میلون - 6 اردیبهشت 1403
آرتچارت | بدون عنوان از محمد علی ترقی جاه
بدون عنوان
برآورد
1,200,000,000﷼
4,632 دلار آمریکا
-
1,600,000,000﷼
6,177 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,700,000,000﷼
6,563 دلار آمریکا
21.429%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399
آرتچارت | بدون عنوان (چشم‌انداز شهر) از آنا بقیگویان
بدون عنوان (چشم‌انداز شهر)
برآورد
£3,000
4,116 دلار آمریکا
-
£5,000
6,860 دلار آمریکا
قیمت فروش
£3,825
5,248 دلار آمریکا
4.375%
تاریخ حراج
بونامز - 20 بهمن 1400
آرتچارت | الله از محمد احصایی
الله
برآورد
£3,000
3,947 دلار آمریکا
-
£5,000
6,579 دلار آمریکا
قیمت فروش
£3,187
4,193 دلار آمریکا
20.325%
تاریخ حراج
بونامز - 16 مرداد 1399
آرتچارت | شهر سیاه و سفید از آنا بقیگویان
شهر سیاه و سفید
برآورد
£3,000
4,135 دلار آمریکا
-
£5,000
6,892 دلار آمریکا
قیمت فروش
£4,462
6,150 دلار آمریکا
11.55%
تاریخ حراج
بونامز - 26 آبان 1400