• بدون عنوان 1376
  • جوهر روی مقوا
  • نقاشی
  • 24 * 17 سانتی متر
  • امضا شده و تاریخ خورده سمت راست
برآورد
€1,000
1,156 دلار آمریکا
- €1,500
1,734 دلار آمریکا
قیمت فروش
€1,300
1,503 دلار آمریکا
4%
آرتچارت | بهشت، از مجموعه‌ی ساحل از حانیه دلکرا
بهشت، از مجموعه‌ی ساحل
برآورد
€1,200
1,387 دلار آمریکا
-
€1,800
2,081 دلار آمریکا
قیمت فروش
€1,560
1,803 دلار آمریکا
4%
تاریخ حراج
کرنت د سینت سیر - 5 آبان 1400
آرتچارت | او کسی که ستاره‌ها را می‌شمارد - حروفِ گمشده‌ی ابوموغله از تیمو ناصری
او کسی که ستاره‌ها را می‌شمارد - حروفِ گمشده‌ی ابوموغله
برآورد
 
قیمت فروش
0%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 23 فروردین 1396
آرتچارت | بدون عنوان از مسعود عربشاهی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
12%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 30 آذر 1394
آرتچارت | مرد و بز از صادق تبریزی
مرد و بز
برآورد
€350
383 دلار آمریکا
-
€700
767 دلار آمریکا
قیمت فروش
€1,400
1,534 دلار آمریکا
166.667%
تاریخ حراج
خانه حراج کاسترن - 27 خرداد 1402
آرتچارت | طبیعت بی‌‍جان (سیب‌ها و گلابی‌ها) از لوی کیالی
طبیعت بی‌‍جان (سیب‌ها و گلابی‌ها)
برآورد
£0
0 دلار آمریکا
-
£0
0 دلار آمریکا
قیمت فروش
£956
1,292 دلار آمریکا
0%
تاریخ حراج
بونامز - 21 آذر 1398