• وزن رنگ‌های زرد و آبی 1394
  • نقاشی
  • 81 * 100 سانتی متر
  • امضا‌شده و تاریخ‌خورده "Ben Bella 15" (پایین راست)
    عنوان نوشته‌شده و مهرخورده (پشت اثر)
برآورد
€8,000
8,713 دلار آمریکا
- €12,000
13,069 دلار آمریکا
قیمت فروش
€8,000
8,713 دلار آمریکا
20%
سایر آثار هنری محجوب بن بلا

آرتچارت | بهار از محجوب بن بلا
بهار
برآورد
€15,000
16,336 دلار آمریکا
-
€20,000
21,782 دلار آمریکا
قیمت فروش
€16,000
17,425 دلار آمریکا
8.571%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 15 تیر 1402
آرتچارت | خطوط قرمز از محجوب بن بلا
خطوط قرمز
برآورد
$10,000
-
$15,000
قیمت فروش
$15,120
20.96%
تاریخ حراج
کریستیز - 26 اردیبهشت 1402
آرتچارت | بدون عنوان از محجوب بن بِلا
بدون عنوان
برآورد
£15,000
18,654 دلار آمریکا
-
£25,000
31,091 دلار آمریکا
قیمت فروش
£23,040
28,653 دلار آمریکا
15.2%
تاریخ حراج
بونامز - 3 خرداد 1402
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 21,901 دلار آمریکا
کمینه برآورد 11,898 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 16,525 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+89.46%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | بدون عنوان از عفیف زورایک
بدون عنوان
برآورد
€6,000
6,936 دلار آمریکا
-
€8,000
9,249 دلار آمریکا
قیمت فروش
€7,800
9,017 دلار آمریکا
11.429%
تاریخ حراج
کرنت د سینت سیر - 5 آبان 1400
آرتچارت | بدون‌عنوان از مجموعه‌ آفرینش از شهلا حبیبی
بدون‌عنوان از مجموعه‌ آفرینش
برآورد
5,000,000,000﷼
10,152 دلار آمریکا
-
7,000,000,000﷼
14,213 دلار آمریکا
قیمت فروش
5,000,000,000﷼
10,152 دلار آمریکا
16.667%
تاریخ حراج
تهران - 27 تیر 1402
آرتچارت | بدون عنوان از مصطفی سرابی
بدون عنوان
برآورد
$2,000
-
$3,000
قیمت فروش
$10,710
328.4%
تاریخ حراج
ساتبیز - 29 آذر 1401