• بدون عنوان 1399
  • اکریلیک روی بوم
  • نقاشی
  • 300 * 150 سانتی متر
  • امضاء: «M.Azadnia 2020» (پایین راست)
    دولته‌ای، لت راست 150×200 ، لت چپ 150×100 ، در مجموع 150×300 سانتیمتر
برآورد
1,000,000,000﷼
4,000 دلار آمریکا
- 1,500,000,000﷼
6,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,000,000,000﷼
8,000 دلار آمریکا
60%
سایر آثار هنری محمود آزادنیا

عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 8,000 دلار آمریکا
کمینه برآورد 4,000 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 6,000 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+60%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | مادر ایمان از سمیرا علیخانزاده
مادر ایمان
برآورد
 
قیمت فروش
0%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 8 آبان 1392
آرتچارت | آدم و حوا، عشق و جهالت از احمد وکیلی
آدم و حوا، عشق و جهالت
برآورد
3,000,000,000﷼
6,091 دلار آمریکا
-
4,000,000,000﷼
8,122 دلار آمریکا
قیمت فروش
3,400,000,000﷼
6,904 دلار آمریکا
2.857%
تاریخ حراج
تهران - 27 تیر 1402
آرتچارت | جهش بازتاب از محمد طباطبایی
جهش بازتاب
برآورد
1,200,000,000﷼
3,750 دلار آمریکا
-
1,600,000,000﷼
5,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,800,000,000﷼
8,750 دلار آمریکا
100%
تاریخ حراج
تهران - 10 تیر 1401