برآورد
£14,000
19,569 دلار آمریکا
- £20,000
27,956 دلار آمریکا
قیمت فروش
£22,750
31,800 دلار آمریکا
33.824%
آرتچارت | بدون عنوان از مجموعه شیران علم از رضا لواسانی
بدون عنوان از مجموعه شیران علم
برآورد
10,000,000,000﷼
20,305 دلار آمریکا
-
15,000,000,000﷼
30,457 دلار آمریکا
قیمت فروش
13,000,000,000﷼
26,396 دلار آمریکا
4%
تاریخ حراج
تهران - 27 تیر 1402
آرتچارت | دیوار بهمن از محمود بخشی
دیوار بهمن
برآورد
 
قیمت فروش
33.333%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 21 دی 1397
آرتچارت | شاعر و استخوان شیر از پرویز تناولی
شاعر و استخوان شیر
برآورد
 
قیمت فروش
12.5%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 2 خرداد 1391
آرتچارت | از مجموعه گروگان‌ها از بهمن دادخواه
از مجموعه گروگان‌ها
برآورد
 
قیمت فروش
471.429%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 9 خرداد 1393
آرتچارت | بدون عنوان از توکل اسماعیلی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
30%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 16 تیر 1396
آرتچارت | پرسوناژ از بهمن محصص
پرسوناژ
برآورد
 
قیمت فروش
32%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 13 آذر 1394
آرتچارت | از مجموعه گروگان‌ها از بهمن دادخواه
از مجموعه گروگان‌ها
برآورد
 
قیمت فروش
20%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 22 دی 1396
آرتچارت | قهرمان شماره 1 از سیمون فتال
قهرمان شماره 1
برآورد
€9,200
9,819 دلار آمریکا
-
€14,000
14,942 دلار آمریکا
قیمت فروش
€23,000
24,547 دلار آمریکا
98.276%
تاریخ حراج
میلون - 6 اردیبهشت 1403
آرتچارت | رویا از قاسم روزخوش
رویا
برآورد
€20,000
22,637 دلار آمریکا
-
€25,000
28,297 دلار آمریکا
قیمت فروش
€26,300
29,768 دلار آمریکا
16.889%
تاریخ حراج
کاپانجی مورهانجه - 5 آذر 1400