آرتچارت | بدون عنوان از شکوه ظروفچی
بدون عنوان
برآورد
$650
-
$950
فروش در
تاریخ حراج
آرت‌وایز - 16 خرداد 1403
آرتچارت | بدون عنوان از شکوه ظروفچی
بدون عنوان
برآورد
$600
-
$800
قیمت فروش
$0
100%
فروش در
تاریخ حراج
آرت‌وایز - 16 خرداد 1403
آرتچارت | بدون عنوان از شکوه ظروفچی
بدون عنوان
برآورد
$600
-
$800
فروش در
تاریخ حراج
آرت‌وایز - 16 خرداد 1403
آرتچارت | ابژه‌ی شکست خورده شماره 4 از شاپور پویان
ابژه‌ی شکست خورده شماره 4
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 2 اردیبهشت 1395
آرتچارت | پرتره‌ی مذکر 1 از عُمَر ال نقدی
پرتره‌ی مذکر 1
برآورد
£1,000
1,372 دلار آمریکا
-
£1,500
2,058 دلار آمریکا
قیمت فروش
£230
315 دلار آمریکا
81.64%
تاریخ حراج
بونامز - 20 بهمن 1400
آرتچارت | بدون عنوان از اردشیر محصص
بدون عنوان
برآورد
$10
-
$10
قیمت فروش
$550
5400%
تاریخ حراج
حراج و ارزیابی ای‌جیز - 15 مرداد 1401
آرتچارت | محمد کوچک (اتود) از محمود سعید
محمد کوچک (اتود)
برآورد
£1,600
2,254 دلار آمریکا
-
£2,000
2,817 دلار آمریکا
قیمت فروش
£2,040
2,873 دلار آمریکا
13.333%
تاریخ حراج
بونامز - 19 اسفند 1399
آرتچارت | بدون عنوان از اردشیر محصص
بدون عنوان
برآورد
$0
-
$0
قیمت فروش
$300
0%
تاریخ حراج
حراج و ارزیابی ای‌جیز - 29 آبان 1400
آرتچارت | خیابانی در یزد از منوچهر موغاری
خیابانی در یزد
برآورد
€100
122 دلار آمریکا
-
€150
183 دلار آمریکا
تاریخ حراج
کاپانجی مورهانجه - 4 تیر 1400