• فراتر از خطوط 1356
  • رنگ روغن و آلومینیوم روی بوم
  • نقاشی
  • 200 * 230 سانتی متر
  • امضا شده و تاریخ خورده به فارسی (پایین راست)
فروش در - خانه حراج
27 اسفند 1393
برآورد
قیمت فروش
42.857%
آرتچارت | خیلی جوان برای ثبات از مایشا محمدی
خیلی جوان برای ثبات
برآورد
$60,000
-
$80,000
قیمت فروش
$107,100
53%
تاریخ حراج
کریستیز - 22 اردیبهشت 1402
آرتچارت | هشتمین روز خلقت از واحد خاکدان
هشتمین روز خلقت
برآورد
30,000,000,000﷼
60,914 دلار آمریکا
-
40,000,000,000﷼
81,218 دلار آمریکا
قیمت فروش
46,000,000,000﷼
93,401 دلار آمریکا
31.429%
تاریخ حراج
تهران - 27 تیر 1402
آرتچارت | بال‌های کاغذی از واحد خاکدان
بال‌های کاغذی
برآورد
20,000,000,000﷼
62,500 دلار آمریکا
-
30,000,000,000﷼
93,750 دلار آمریکا
قیمت فروش
32,000,000,000﷼
100,000 دلار آمریکا
28%
تاریخ حراج
تهران - 10 تیر 1401
آرتچارت | تا آخر زمان از فرهاد مشیری
تا آخر زمان
برآورد
50,000,000,000﷼
101,523 دلار آمریکا
-
60,000,000,000﷼
121,827 دلار آمریکا
قیمت فروش
50,000,000,000﷼
101,523 دلار آمریکا
9.091%
تاریخ حراج
تهران - 27 تیر 1402
آرتچارت | خوابم یا بیدارم از فرهاد مشیری
خوابم یا بیدارم
برآورد
15,000,000,000﷼
110,538 دلار آمریکا
-
20,000,000,000﷼
147,384 دلار آمریکا
قیمت فروش
16,000,000,000﷼
117,907 دلار آمریکا
8.571%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398
آرتچارت | بدون عنوان از ابوالقاسم سعیدی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
60.714%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 26 اسفند 1394
آرتچارت | بدون عنوان از پرویز کلانتری
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
82.857%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 7 خرداد 1395
آرتچارت | شکار سپیده‌دم از رضا درخشانی
شکار سپیده‌دم
برآورد
 
قیمت فروش
40.625%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 3 فروردین 1398
آرتچارت | بدون عنوان از مسعود عربشاهی
بدون عنوان
برآورد
60,000,000,000﷼
121,827 دلار آمریکا
-
70,000,000,000﷼
142,132 دلار آمریکا
قیمت فروش
60,000,000,000﷼
121,827 دلار آمریکا
7.692%
تاریخ حراج
تهران - 27 تیر 1402