• خیلی جوان برای ثبات 1402
  • رنگ روغن روی بوم
  • نقاشی
  • 210.8 * 185.4 سانتی متر
برآورد
$60,000 - $80,000
قیمت فروش
$107,100
53%
سایر آثار هنری مایشا محمدی

آرتچارت | ۴۰ عشق از مایشا محمدی
۴۰ عشق
برآورد
$30,000
-
$50,000
قیمت فروش
$37,800
5.5%
تاریخ حراج
کریستیز - 19 آبان 1402
آرتچارت | پرنده، پشت ببر خوابیده از مایشا محمدی
پرنده، پشت ببر خوابیده
برآورد
$40,000
-
$60,000
قیمت فروش
$151,200
202.4%
تاریخ حراج
کریستیز - 6 مهر 1402
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 98,700 دلار آمریکا
کمینه برآورد 43,333 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 63,333 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+83.3%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | خوابم یا بیدارم از فرهاد مشیری
خوابم یا بیدارم
برآورد
15,000,000,000﷼
110,538 دلار آمریکا
-
20,000,000,000﷼
147,384 دلار آمریکا
قیمت فروش
16,000,000,000﷼
117,907 دلار آمریکا
8.571%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398
آرتچارت | درون، بیرون از کوروش شیشه گران
درون، بیرون
برآورد
 
قیمت فروش
20%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 16 تیر 1396
آرتچارت | بدون عنوان از کوروش شیشه گران
بدون عنوان
برآورد
40,000,000,000﷼
125,000 دلار آمریکا
-
50,000,000,000﷼
156,250 دلار آمریکا
قیمت فروش
42,000,000,000﷼
131,250 دلار آمریکا
6.667%
تاریخ حراج
تهران - 10 تیر 1401