• بدون عنوان 1396
  • آبرنگ روی کاغذ
  • نقاشی
  • 28 * 18 سانتی متر
  • امضاشده و حک‌شده با مداد
برآورد
£300
353 دلار آمریکا
- £500
588 دلار آمریکا
قیمت فروش
£438
515 دلار آمریکا
9.5%
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 9,863 دلار آمریکا
کمینه برآورد 3,072 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 4,396 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+92.103%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2019 - 2023
عملکرد در برابر برآوردها
2019 - 2023
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2019 - 2023
آثار هنری مشابه

آرتچارت | بدون عنوان از هایده ایازی
بدون عنوان
برآورد
£300
418 دلار آمریکا
-
£500
697 دلار آمریکا
قیمت فروش
£363
506 دلار آمریکا
9.25%
تاریخ حراج
بونامز - 20 اسفند 1399
آرتچارت | بدون عنوان از هانیبال الخاص
بدون عنوان
برآورد
40,000,000﷼
248 دلار آمریکا
-
120,000,000﷼
743 دلار آمریکا
قیمت فروش
100,000,000﷼
620 دلار آمریکا
25%
فروش در
تاریخ حراج
اسمارت آکشن - 4 اردیبهشت 1399
آرتچارت | بدون عنوان از فرشید ملکی
بدون عنوان
برآورد
40,000,000﷼
248 دلار آمریکا
-
80,000,000﷼
496 دلار آمریکا
قیمت فروش
75,000,000﷼
465 دلار آمریکا
25%
فروش در
تاریخ حراج
اسمارت آکشن - 4 اردیبهشت 1399