• بدون عنوان 1396
  • ترکیب مواد روی کاغذ
  • نقاشی
  • 21 * 21 سانتی متر
  • امضا شده و تاریخ خورده
    قاب‌شده
20 اسفند 1399
برآورد
£300
418 دلار آمریکا
- £500
697 دلار آمریکا
قیمت فروش
£363
506 دلار آمریکا
9.25%
سایر آثار هنری هایده ایازی

آرتچارت | بدون عنوان از هایده ایازی
بدون عنوان
برآورد
£350
488 دلار آمریکا
-
£450
628 دلار آمریکا
تاریخ حراج
بونامز - 20 اسفند 1399
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 551 دلار آمریکا
کمینه برآورد 453 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 662 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
-1.25%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | خمار از حسینعلی ذابحی
خمار
برآورد
120,000,000﷼
466 دلار آمریکا
-
200,000,000﷼
777 دلار آمریکا
قیمت فروش
140,000,000﷼
544 دلار آمریکا
12.5%
فروش در
تاریخ حراج
اسمارت آکشن - 12 دی 1399
آرتچارت | بدون عنوان از فرشید ملکی
بدون عنوان
برآورد
40,000,000﷼
248 دلار آمریکا
-
80,000,000﷼
496 دلار آمریکا
قیمت فروش
75,000,000﷼
465 دلار آمریکا
25%
فروش در
تاریخ حراج
اسمارت آکشن - 4 اردیبهشت 1399
آرتچارت | بدون عنوان از اردشیر محصص
بدون عنوان
برآورد
$10
-
$10
قیمت فروش
$475
4650%
تاریخ حراج
حراج و ارزیابی ای‌جیز - 2 مهر 1401