فروش در - خانه حراج
15 مهر 1393
برآورد
فروخته نشده
سایر آثار هنری مهرداد شوقی حق دوست

آرتچارت | بدون عنوان از مهرداد شوقی حق دوست
بدون عنوان
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 6 آذر 1397
آرتچارت | بدون عنوان از مهرداد شوقی حق دوست
بدون عنوان
برآورد
£4,000
5,005 دلار آمریکا
-
£6,000
7,508 دلار آمریکا
تاریخ حراج
آکشن المپیا - 21 اردیبهشت 1402
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 17,103 دلار آمریکا
کمینه برآورد 6,601 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 8,901 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+460%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | بدون عنوان از مهدی سعیدی
بدون عنوان
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 25 آذر 1389
آرتچارت | بدون عنوان از نصرالله افجه‌ای
بدون عنوان
برآورد
20,000,000,000﷼
36,101 دلار آمریکا
-
30,000,000,000﷼
54,152 دلار آمریکا
قیمت فروش
23,100,000,000﷼
41,697 دلار آمریکا
7.6%
تاریخ حراج
تهران - 4 بهمن 1402
آرتچارت | الله از محمد احصایی
الله
برآورد
£12,000
16,463 دلار آمریکا
-
£20,000
27,439 دلار آمریکا
قیمت فروش
£25,250
34,641 دلار آمریکا
57.813%
تاریخ حراج
بونامز - 20 بهمن 1400