تاریخچه حضور در نمایشگاه ها

استعاره‌های مشوش - باشگاه
3 شهریور 1402
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 1,375 دلار آمریکا
کمینه برآورد 1,000 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 2,000 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
-8.333%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | بدون عنوان از حسین محجوبی
بدون عنوان
برآورد
12,000,000,000﷼
21,661 دلار آمریکا
-
16,000,000,000﷼
28,881 دلار آمریکا
قیمت فروش
15,400,000,000﷼
27,798 دلار آمریکا
10%
تاریخ حراج
تهران - 4 بهمن 1402
آرتچارت | گلفروشان از ناصر اویسی
گلفروشان
برآورد
3,000,000,000﷼
11,581 دلار آمریکا
-
4,000,000,000﷼
15,442 دلار آمریکا
قیمت فروش
8,500,000,000﷼
32,813 دلار آمریکا
142.857%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399
آرتچارت | سواران را چه شد؟ از ناصر اویسی
سواران را چه شد؟
برآورد
2,000,000,000﷼
14,738 دلار آمریکا
-
3,000,000,000﷼
22,108 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,200,000,000﷼
16,212 دلار آمریکا
12%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398