آرتچارت | بدون عنوان از حسین محجوبی
بدون عنوان
برآورد
12,000,000,000﷼
21,661 دلار آمریکا
-
16,000,000,000﷼
28,881 دلار آمریکا
قیمت فروش
15,400,000,000﷼
27,798 دلار آمریکا
10%
تاریخ حراج
تهران - 4 بهمن 1402
آرتچارت | گلفروشان از ناصر اویسی
گلفروشان
برآورد
3,000,000,000﷼
11,581 دلار آمریکا
-
4,000,000,000﷼
15,442 دلار آمریکا
قیمت فروش
8,500,000,000﷼
32,813 دلار آمریکا
142.857%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399
آرتچارت | سواران را چه شد؟ از ناصر اویسی
سواران را چه شد؟
برآورد
2,000,000,000﷼
14,738 دلار آمریکا
-
3,000,000,000﷼
22,108 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,200,000,000﷼
16,212 دلار آمریکا
12%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398
آرتچارت | بدون عنوان از منوچهر نیازی
بدون عنوان
برآورد
10,000,000,000﷼
18,051 دلار آمریکا
-
15,000,000,000﷼
27,076 دلار آمریکا
قیمت فروش
15,400,000,000﷼
27,798 دلار آمریکا
23.2%
تاریخ حراج
تهران - 4 بهمن 1402
آرتچارت | بدون عنوان از مونا رحیم‌زاده
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
6.25%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 19 خرداد 1394
آرتچارت | بدون عنوان از افشین پیر هاشمی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
0%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 26 اسفند 1394
آرتچارت | بدون عنوان از میترا کاویان
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
114.286%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 8 خرداد 1394
آرتچارت | ارگ بم از جمال‌الدین طبسی‌نژاد
ارگ بم
برآورد
1,000,000,000﷼
3,125 دلار آمریکا
-
1,500,000,000﷼
4,688 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,400,000,000﷼
4,375 دلار آمریکا
12%
تاریخ حراج
تهران - 10 تیر 1401
آرتچارت | بدون عنوان از جمشید سماواتیان
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
83.333%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 3 دی 1395