• القیام 1380
  • گواش و جوهر روی کاغذ
  • نقاشیخط
  • 64 * 50 سانتی متر
  • امضا شده و تاریخ خورده پایین چپ، مجددا امضا شده و تیتر خورده پشت اثر
برآورد
€500
609 دلار آمریکا
- €800
975 دلار آمریکا
فروخته نشده
سایر آثار هنری محمد بوثلجى

آرتچارت | فریاد رانده‌شدگان از محمد بوثلجى
فریاد رانده‌شدگان
برآورد
€500
609 دلار آمریکا
-
€800
975 دلار آمریکا
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 26 خرداد 1400
آرتچارت | ترکیب‌بندی از محمد بوثلجى
ترکیب‌بندی
برآورد
€500
609 دلار آمریکا
-
€800
975 دلار آمریکا
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 26 خرداد 1400
آرتچارت | او برتر و صاحب عظمت است از محمد بوثلجى
او برتر و صاحب عظمت است
برآورد
€500
609 دلار آمریکا
-
€800
975 دلار آمریکا
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 26 خرداد 1400
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش موجود نیست
کمینه برآورد موجود نیست
بیشینه برآورد موجود نیست
میانگین ارزش آثار
 
0%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | پرتقالی از حسن جهانی
پرتقالی
برآورد
 
قیمت فروش
18.857%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 9 تیر 1394
آرتچارت | بدون عنوان از فریدون امیدی
بدون عنوان
برآورد
£200
279 دلار آمریکا
-
£300
418 دلار آمریکا
قیمت فروش
£357
498 دلار آمریکا
42.8%
تاریخ حراج
بونامز - 20 اسفند 1399
آرتچارت | اسب‌ها از حسن جهانی
اسب‌ها
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 9 تیر 1394