برآورد
£5,000
6,989 دلار آمریکا
- £8,000
11,183 دلار آمریکا
قیمت فروش
£6,375
8,911 دلار آمریکا
1.923%
سایر آثار هنری محمد غنی حکمت

آرتچارت | عراق برمی خیزد از محمد غنی حکمت
عراق برمی خیزد
برآورد
£20,000
28,169 دلار آمریکا
-
£30,000
42,254 دلار آمریکا
تاریخ حراج
بونامز - 19 اسفند 1399
آرتچارت | فرم انتزاعی از محمد غنی حکمت
فرم انتزاعی
برآورد
£1,000
1,378 دلار آمریکا
-
£1,500
2,068 دلار آمریکا
تاریخ حراج
بونامز - 26 آبان 1400
آرتچارت | فرم زنانه 2 از محمد غنی حکمت
فرم زنانه 2
برآورد
£1,000
1,378 دلار آمریکا
-
£1,500
2,068 دلار آمریکا
تاریخ حراج
بونامز - 26 آبان 1400
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 9,975 دلار آمریکا
کمینه برآورد 7,739 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 11,726 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+27.703%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2020 - 2024
عملکرد در برابر برآوردها
2020 - 2024
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2020 - 2024
آثار هنری مشابه

آرتچارت | رستم از صادق ادهم
رستم
برآورد
3,000,000,000﷼
5,952 دلار آمریکا
-
4,000,000,000﷼
7,937 دلار آمریکا
قیمت فروش
4,620,000,000﷼
9,167 دلار آمریکا
32%
تاریخ حراج
تهران - 21 آذر 1402
آرتچارت | پهلوان برسام از صادق ادهم
پهلوان برسام
برآورد
2,000,000,000﷼
4,061 دلار آمریکا
-
3,000,000,000﷼
6,091 دلار آمریکا
قیمت فروش
3,400,000,000﷼
6,904 دلار آمریکا
36%
تاریخ حراج
تهران - 27 تیر 1402
آرتچارت | بدون‌عنوان از مجموعه باغ مجسمه از علیرضا آستانه
بدون‌عنوان از مجموعه باغ مجسمه
برآورد
4,000,000,000﷼
7,937 دلار آمریکا
-
6,000,000,000﷼
11,905 دلار آمریکا
قیمت فروش
4,840,000,000﷼
9,603 دلار آمریکا
3.2%
تاریخ حراج
تهران - 21 آذر 1402