• ابر طوسی 1376
  • رنگ روغن روی بوم
  • نقاشی
  • 35 * 35 سانتی متر
  • امضا شدخ و تاریخ خورده 1998
    قاب‌شده
برآورد
£6,000
8,387 دلار آمریکا
- £10,000
13,978 دلار آمریکا
قیمت فروش
£12,750
17,822 دلار آمریکا
59.375%
آرتچارت | مردان در آتش، جذاب هستند از طلا مدنی
مردان در آتش، جذاب هستند
برآورد
 
قیمت فروش
150%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 18 اسفند 1391
آرتچارت | دست دادن از طلا مدنی
دست دادن
برآورد
$6,000
-
$8,000
قیمت فروش
$13,750
96.429%
تاریخ حراج
ساتبیز - 28 شهریور 1398
آرتچارت | ترکیب بندی از رضا درخشانی
ترکیب بندی
برآورد
 
قیمت فروش
6.222%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 2 آبان 1388
آرتچارت | یک فکر از طلا مدنی
یک فکر
برآورد
 
قیمت فروش
78.571%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 25 بهمن 1392
آرتچارت | کیک کَندنی از طلا مدنی
کیک کَندنی
برآورد
£6,000
7,924 دلار آمریکا
-
£8,000
10,565 دلار آمریکا
قیمت فروش
£16,380
21,632 دلار آمریکا
134%
فروش در
تاریخ حراج
حراج فیلیپس - 18 آذر 1400
آرتچارت | بدون عنوان از هلن خال
بدون عنوان
برآورد
£5,000
6,579 دلار آمریکا
-
£7,000
9,211 دلار آمریکا
قیمت فروش
£11,875
15,625 دلار آمریکا
97.917%
تاریخ حراج
کریستیز - 21 آبان 1399
آرتچارت | بدون عنوان از جعفر روح بخش
بدون عنوان
برآورد
2,000,000,000﷼
15,209 دلار آمریکا
-
3,000,000,000﷼
22,814 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,200,000,000﷼
16,730 دلار آمریکا
12%
تاریخ حراج
تهران - 14 تیر 1398
آرتچارت | مجموعه تعزیه از اردشیر محصص
مجموعه تعزیه
برآورد
£2,000
2,667 دلار آمریکا
-
£3,000
4,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
£2,295
3,060 دلار آمریکا
8.2%
تاریخ حراج
بونامز - 4 آذر 1399
آرتچارت | گلدان آبی از منوچهر یکتایی
گلدان آبی
برآورد
 
قیمت فروش
12.5%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 21 اردیبهشت 1395