• بدون عنوان
  • آبرنگ و جوهر روی کاغذ
  • نقاشی
  • 16 * 27 سانتی متر
  • امضا شده و تاریخ خورده به فارسی
آرتچارت | بدون عنوان از شکوه ظروفچی
بدون عنوان
برآورد
$600
-
$800
فروش در
تاریخ حراج
آرت‌وایز - 29 بهمن 1402
آرتچارت | برادر بزرگتر از امیر خجسته
برادر بزرگتر
برآورد
$12,000
-
$18,000
قیمت فروش
$20,000
33.333%
فروش در
تاریخ حراج
ساتبیز - 5 تیر 1399
آرتچارت | خمار از حسینعلی ذابحی
خمار
برآورد
120,000,000﷼
466 دلار آمریکا
-
200,000,000﷼
777 دلار آمریکا
قیمت فروش
140,000,000﷼
544 دلار آمریکا
12.5%
فروش در
تاریخ حراج
اسمارت آکشن - 12 دی 1399
آرتچارت | بدون عنوان از کور پور
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
0%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 13 اسفند 1393
آرتچارت | ماوس پَد از کور پور
ماوس پَد
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 20 تیر 1396
آرتچارت | شَکت 9 از امیر ح.فلاح
شَکت 9
برآورد
 
قیمت فروش
26.316%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 20 مهر 1388
آرتچارت | پژمرده از طلا مدنی
پژمرده
برآورد
 
قیمت فروش
9.375%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 30 شهریور 1395
آرتچارت | بدون عنوان (درختان) از فریده لاشایی
بدون عنوان (درختان)
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 6 اردیبهشت 1396
آرتچارت | بدون عنوان از گلناز فتحی
بدون عنوان
برآورد
£500
659 دلار آمریکا
-
£700
923 دلار آمریکا
قیمت فروش
£2,520
3,322 دلار آمریکا
320%
تاریخ حراج
ساتبیز - 3 فروردین 1401