فروش در - خانه حراج
19 خرداد 1394
برآورد
قیمت فروش
14.5%
آرتچارت | بدون عنوان از امیرحسین اکبری علویجه
بدون عنوان
برآورد
£450
628 دلار آمریکا
-
£550
767 دلار آمریکا
قیمت فروش
£573
799 دلار آمریکا
14.6%
تاریخ حراج
بونامز - 20 اسفند 1399
آرتچارت | رستم و خرش از محسن احمدوند
رستم و خرش
برآورد
 
قیمت فروش
14.5%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 19 خرداد 1394
آرتچارت | از مجموعه: چشم اندازهای عرفانی و ارتعاشات کیهانی از کامروز آرام
از مجموعه: چشم اندازهای عرفانی و ارتعاشات کیهانی
برآورد
£600
831 دلار آمریکا
-
£800
1,108 دلار آمریکا
قیمت فروش
£750
1,039 دلار آمریکا
7.143%
تاریخ حراج
حراج چیسویک - 2 فروردین 1400
آرتچارت | بدون عنوان از عُمَر ال نقدی
بدون عنوان
برآورد
£1,200
1,690 دلار آمریکا
-
£1,800
2,535 دلار آمریکا
قیمت فروش
£573
807 دلار آمریکا
61.8%
تاریخ حراج
بونامز - 19 اسفند 1399
آرتچارت | بدون عنوان از عُمَر ال نقدی
بدون عنوان
برآورد
£1,200
1,669 دلار آمریکا
-
£1,800
2,503 دلار آمریکا
قیمت فروش
£701
975 دلار آمریکا
53.25%
تاریخ حراج
بونامز - 21 مرداد 1400
آرتچارت | اسباب‌بازی از واحد خاکدان
اسباب‌بازی
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 22 خرداد 1394
آرتچارت | نهضت عرفانی از صلاح طاهر
نهضت عرفانی
برآورد
£0
0 دلار آمریکا
-
£0
0 دلار آمریکا
قیمت فروش
£637
861 دلار آمریکا
0%
تاریخ حراج
بونامز - 21 آذر 1398
آرتچارت | کویر از مارکو گریگوریان
کویر
برآورد
$0
-
$0
قیمت فروش
$1,100
0%
تاریخ حراج
حراج و ارزیابی ای‌جیز - 26 آذر 1401
آرتچارت | پیکر بر اسب از صادق تبریزی
پیکر بر اسب
برآورد
$800
-
$1,200
قیمت فروش
$1,300
30%
تاریخ حراج
کمپانی پوتومَک - 7 اردیبهشت 1401