فروش در - خانه حراج
6 آبان 1389
برآورد
قیمت فروش
46%
آرتچارت | تکچهره مصدق از محمدرضا منزه
تکچهره مصدق
برآورد
300,000,000﷼
1,158 دلار آمریکا
-
400,000,000﷼
1,544 دلار آمریکا
قیمت فروش
600,000,000﷼
2,316 دلار آمریکا
71.429%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399
آرتچارت | بدون عنوان از جميل ملاعب
بدون عنوان
برآورد
€2,800
2,988 دلار آمریکا
-
€3,700
3,949 دلار آمریکا
تاریخ حراج
میلون - 6 اردیبهشت 1403
آرتچارت | بدون عنوان از نصرت الله مسلمیان
بدون عنوان
برآورد
380,000,000﷼
2,108 دلار آمریکا
-
500,000,000﷼
2,773 دلار آمریکا
قیمت فروش
400,000,000﷼
2,219 دلار آمریکا
9.091%
فروش در
تاریخ حراج
اسمارت آکشن - 20 خرداد 1399
آرتچارت | بدون عنوان از نیکزاد نجومی
بدون عنوان
برآورد
£1,000
1,176 دلار آمریکا
-
£2,000
2,353 دلار آمریکا
قیمت فروش
£2,140
2,518 دلار آمریکا
42.667%
تاریخ حراج
ساتبیز - 19 آبان 1401
آرتچارت | بدون عنوان از نیکزاد نجومی
بدون عنوان
برآورد
£1,200
1,412 دلار آمریکا
-
£1,800
2,118 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,510
1,776 دلار آمریکا
0.667%
تاریخ حراج
ساتبیز - 19 آبان 1401
آرتچارت | بدون عنوان از احمد امین نظر
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
105.882%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 19 خرداد 1394
آرتچارت | بدون عنوان از نیکزاد نجومی
بدون عنوان
برآورد
£1,000
1,176 دلار آمریکا
-
£2,000
2,353 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,760
2,071 دلار آمریکا
17.333%
تاریخ حراج
ساتبیز - 19 آبان 1401
آرتچارت | بدون عنوان از تایسیر برکات
بدون عنوان
برآورد
€1,500
1,634 دلار آمریکا
-
€2,000
2,178 دلار آمریکا
قیمت فروش
€1,500
1,634 دلار آمریکا
14.286%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 15 تیر 1402
آرتچارت | طبیعت بی‌جان از حسن سلیمان
طبیعت بی‌جان
برآورد
£1,500
1,881 دلار آمریکا
-
£2,500
3,136 دلار آمریکا
قیمت فروش
£2,040
2,559 دلار آمریکا
2%
تاریخ حراج
بونامز - 3 خرداد 1401