فروش در - خانه حراج
6 آبان 1389
برآورد
قیمت فروش
46%
آرتچارت | حومه شهر از مازن الرفاعي
حومه شهر
برآورد
£2,000
2,508 دلار آمریکا
-
£3,000
3,763 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,403
1,759 دلار آمریکا
43.9%
تاریخ حراج
بونامز - 3 خرداد 1401
آرتچارت | چشم‌انداز زرد از مازن الرفاعي
چشم‌انداز زرد
برآورد
£2,500
3,430 دلار آمریکا
-
£3,500
4,802 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,275
1,749 دلار آمریکا
57.5%
تاریخ حراج
بونامز - 20 بهمن 1400
آرتچارت | مرداب آل از کریم ابوشاکرا
مرداب آل
برآورد
€1,500
1,689 دلار آمریکا
-
€2,000
2,251 دلار آمریکا
قیمت فروش
€1,800
2,026 دلار آمریکا
2.857%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 25 آذر 1400
آرتچارت | زنی با سه‌تار از ناصر اویسی
زنی با سه‌تار
برآورد
$2,000
-
$4,000
قیمت فروش
$2,500
16.667%
تاریخ حراج
کویینز آکشن - 5 بهمن 1398
آرتچارت | تکچهره مصدق از محمدرضا منزه
تکچهره مصدق
برآورد
300,000,000﷼
1,158 دلار آمریکا
-
400,000,000﷼
1,544 دلار آمریکا
قیمت فروش
600,000,000﷼
2,316 دلار آمریکا
71.429%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399
آرتچارت | بدون عنوان از حسن روح الامین
بدون عنوان
برآورد
250,000,000﷼
2,174 دلار آمریکا
-
500,000,000﷼
4,348 دلار آمریکا
قیمت فروش
275,000,000﷼
2,391 دلار آمریکا
26.667%
فروش در
تاریخ حراج
اسمارت آکشن - 25 مهر 1399
آرتچارت | ماریس اِل. از تیمو ناصری
ماریس اِل.
برآورد
€2,000
2,247 دلار آمریکا
-
€3,000
3,371 دلار آمریکا
قیمت فروش
€1,800
2,022 دلار آمریکا
28%
فروش در
تاریخ حراج
فن‌هام - 28 خرداد 1399
آرتچارت | دودمان از افشین پیر هاشمی
دودمان
برآورد
£1,000
1,299 دلار آمریکا
-
£1,500
1,948 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,250
1,623 دلار آمریکا
0%
تاریخ حراج
لیون اند ترنبول - 25 دی 1398
آرتچارت | شماره 10 از مجموعه آلبوم خانوادگی از سمیرا علیخانزاده
شماره 10 از مجموعه آلبوم خانوادگی
برآورد
€2,000
2,438 دلار آمریکا
-
€3,000
3,656 دلار آمریکا
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 26 خرداد 1400