تاریخچه حضور در نمایشگاه ها

فست فوروارد 3 - فریا اسپیناس
10 شهریور 1402
سایر آثار هنری نفیسه معینی

آثار هنری مشابه

آرتچارت | استعاره 5 از عزه القبیسی
استعاره 5
برآورد
£6,000
7,462 دلار آمریکا
-
£8,000
9,949 دلار آمریکا
قیمت فروش
£10,880
13,531 دلار آمریکا
55.429%
تاریخ حراج
بونامز - 3 خرداد 1402
آرتچارت | فاصله از مصطفی علی
فاصله
برآورد
€1,800
1,960 دلار آمریکا
-
€3,700
4,030 دلار آمریکا
قیمت فروش
€5,000
5,445 دلار آمریکا
81.818%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 15 تیر 1402
آرتچارت | بدون عنوان 3 از سهند حسامیان
بدون عنوان 3
برآورد
 
قیمت فروش
140%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 27 دی 1390