برآورد
£6,000
7,462 دلار آمریکا
- £8,000
9,949 دلار آمریکا
قیمت فروش
£10,880
13,531 دلار آمریکا
55.429%
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 13,531 دلار آمریکا
کمینه برآورد 7,462 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 9,949 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+55.429%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | بدون عنوان از آلفرد بسبوس
بدون عنوان
برآورد
€8,000
8,713 دلار آمریکا
-
€12,000
13,069 دلار آمریکا
قیمت فروش
€13,000
14,158 دلار آمریکا
30%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 15 تیر 1402
آرتچارت | انتر و لوطی از توکل اسماعیلی
انتر و لوطی
برآورد
2,500,000,000﷼
10,000 دلار آمریکا
-
3,500,000,000﷼
14,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
3,600,000,000﷼
14,400 دلار آمریکا
20%
تاریخ حراج
تهران - 24 دی 1400
آرتچارت | بدون عنوان از ایلهان کُمان
بدون عنوان
برآورد
£6,000
8,219 دلار آمریکا
-
£8,000
10,959 دلار آمریکا
قیمت فروش
£7,560
10,356 دلار آمریکا
8%
تاریخ حراج
ساتبیز - 3 فروردین 1400