• مرثیه‌ای برای فردا 1380
  • اکریلیک روی بوم
  • نقاشی
  • 152 * 243 سانتی متر
  • امضا شده، تیتر و تاریخ خورده  'ELEGY FOR TOMORROW 2002 N.NODJOMI' (پشت اثر)
فروش در - خانه حراج
9 آبان 1387
برآورد
قیمت فروش
33.333%
آرتچارت | بدون عنوان از فرشید مثقالی
بدون عنوان
برآورد
12,000,000,000﷼
23,810 دلار آمریکا
-
16,000,000,000﷼
31,746 دلار آمریکا
قیمت فروش
14,300,000,000﷼
28,373 دلار آمریکا
2.143%
تاریخ حراج
تهران - 21 آذر 1402
آرتچارت | بارگاه از واحد خاکدان
بارگاه
برآورد
 
قیمت فروش
36%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 21 دی 1397
آرتچارت | از مجموعه تبخیر (چهره) از بیژن بصیری
از مجموعه تبخیر (چهره)
برآورد
2,000,000,000﷼
14,738 دلار آمریکا
-
3,000,000,000﷼
22,108 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,800,000,000﷼
20,634 دلار آمریکا
12%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398
آرتچارت | خیل مهاجرت کنندگان از مهرداد محب‌علی
خیل مهاجرت کنندگان
برآورد
 
قیمت فروش
120%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 3 دی 1395
آرتچارت | بدون عنوان از حامد صدر ارحامی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
233.333%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 8 خرداد 1394
آرتچارت | بدون عنوان از دیانا الحدید
بدون عنوان
برآورد
£15,000
20,655 دلار آمریکا
-
£20,000
27,541 دلار آمریکا
قیمت فروش
£18,900
26,026 دلار آمریکا
8%
تاریخ حراج
ساتبیز - 10 تیر 1400
آرتچارت | درخت حکما از مجموعه خاک خوب از شهریار احمدی
درخت حکما از مجموعه خاک خوب
برآورد
 
قیمت فروش
185.714%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 9 خرداد 1393
آرتچارت | IN THE WRY BLEAKNESS OF WINTER, WHEN WE WHIPPED THE SOIL AND SHED STARTLED PUPPIES LIKE A SKIN از رکنی حائری زاده
IN THE WRY BLEAKNESS OF WINTER, WHEN WE WHIPPED THE SOIL AND SHED STARTLED PUPPIES LIKE A SKIN
برآورد
 
قیمت فروش
20%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 4 اردیبهشت 1397
آرتچارت | ماشین موج انسان از طلا مدنی
ماشین موج انسان
برآورد
£18,000
22,872 دلار آمریکا
-
£25,000
31,766 دلار آمریکا
قیمت فروش
£22,680
28,818 دلار آمریکا
5.488%
تاریخ حراج
کریستیز - 8 تیر 1402