نصرت الله مسلمیان

ایران | 1330
مقایسه
درباره نصرت الله مسلمیان

گران ترین اثر

آرتچارت | پرتره از نصرت الله مسلمیان
پرتره
قیمت فروش
در حراج ها

اولین حضور
9 آبان 1386
تعداد حضور
25
تعداد آثار
26
میانگین قیمت فروش
25,377 دلار آمریکا
میانگین کمینه برآورد
14,100 دلار آمریکا
میانگین بیشینه برآورد
19,290 دلار آمریکا
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
88.462%
میانگین رشد ارزش آثار
51.736%