• نمایی از دیر کوبل
  • آبرنگ روی کاغذ
  • نقاشی
  • 47 * 32 سانتی متر
  • امضا شده پایین راست "O.Onsi" 
برآورد
€3,000
3,656 دلار آمریکا
- €4,000
4,875 دلار آمریکا
قیمت فروش
€3,770
4,595 دلار آمریکا
7.714%
سایر آثار هنری عُمَر اُنسی

آرتچارت | غزال از عُمَر اُنسی
غزال
برآورد
€900
961 دلار آمریکا
-
€1,100
1,174 دلار آمریکا
قیمت فروش
€1,400
1,494 دلار آمریکا
40%
تاریخ حراج
میلون - 6 اردیبهشت 1403
آرتچارت | پرتره‌ی یک زن از عُمَر اُنسی
پرتره‌ی یک زن
برآورد
€8,000
9,750 دلار آمریکا
-
€12,000
14,625 دلار آمریکا
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 26 خرداد 1400
آرتچارت | بدون عنوان از عُمَر اُنسی
بدون عنوان
برآورد
€9,200
9,819 دلار آمریکا
-
€13,800
14,728 دلار آمریکا
تاریخ حراج
میلون - 6 اردیبهشت 1403
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 2,628 دلار آمریکا
کمینه برآورد 2,478 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 3,894 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
-3.262%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | بدون عنوان از مصطفی سرابی
بدون عنوان
برآورد
£600
837 دلار آمریکا
-
£800
1,116 دلار آمریکا
قیمت فروش
£3,825
5,335 دلار آمریکا
446.429%
تاریخ حراج
بونامز - 20 اسفند 1399
آرتچارت | مادر ترزا از آنا بقیگویان
مادر ترزا
برآورد
£2,500
3,430 دلار آمریکا
-
£5,000
6,860 دلار آمریکا
قیمت فروش
£3,188
4,373 دلار آمریکا
15%
تاریخ حراج
بونامز - 20 بهمن 1400
آرتچارت | عشاق از صادق تبریزی
عشاق
برآورد
 
قیمت فروش
16%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 3 خرداد 1385