• آه! بلبل 1353
  • serigraph
  • چاپ
  • 49 * 65.5 سانتی متر
  • تعداد نسخه: 80
  • نسخه 1
  • امضا شده، تاریخ خورده پرویز 74 دوبار و شماره نسخه خورده 80/1
    ابعاد قاب‌شده: 88.3 * 72.3 سانتی‌متر
برآورد
£4,000
5,520 دلار آمریکا
- £4,000
5,520 دلار آمریکا
قیمت فروش
£3,780
5,216 دلار آمریکا
5.5%
آرتچارت | رویاها از ارغوان خسروی
رویاها
برآورد
£2,000
2,486 دلار آمریکا
-
£3,000
3,729 دلار آمریکا
قیمت فروش
£6,100
7,583 دلار آمریکا
144%
تاریخ حراج
حراج فیلیپس - 30 فروردین 1402
آرتچارت | ترکیب‌بندی زینتی شماره 14 از کامروز آرام
ترکیب‌بندی زینتی شماره 14
برآورد
$3,000
-
$4,000
قیمت فروش
$5,250
50%
فروش در
تاریخ حراج
ساتبیز - 5 تیر 1399
آرتچارت | بازدید از ضیا عزاوی
بازدید
برآورد
£1,000
1,382 دلار آمریکا
-
£1,500
2,073 دلار آمریکا
قیمت فروش
£3,000
4,147 دلار آمریکا
140%
تاریخ حراج
حراج چیسویک - 7 آبان 1400
آرتچارت | داستان دو شهر از جاذبیه سری
داستان دو شهر
برآورد
£0
0 دلار آمریکا
-
£0
0 دلار آمریکا
قیمت فروش
£3,812
5,151 دلار آمریکا
0%
تاریخ حراج
بونامز - 21 آذر 1398
آرتچارت | بدون عنوان از لیلی متین دفتری
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
447.5%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 2 اردیبهشت 1395
آرتچارت | شاعر و پرندگان از پرویز تناولی
شاعر و پرندگان
برآورد
£3,000
4,140 دلار آمریکا
-
£4,000
5,520 دلار آمریکا
قیمت فروش
£3,780
5,216 دلار آمریکا
8%
تاریخ حراج
ساتبیز - 28 مهر 1400
آرتچارت | عشاق از پرویز تناولی
عشاق
برآورد
£3,000
4,140 دلار آمریکا
-
£4,000
5,520 دلار آمریکا
قیمت فروش
£3,780
5,216 دلار آمریکا
8%
تاریخ حراج
ساتبیز - 28 مهر 1400
آرتچارت | سه عاشق از پرویز تناولی
سه عاشق
برآورد
 
قیمت فروش
60%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 2 اردیبهشت 1395
آرتچارت | بدون عنوان از پرویز تناولی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
30%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 2 اردیبهشت 1395