فروش در - خانه حراج
8 اردیبهشت 1395
برآورد
قیمت فروش
73.077%
آرتچارت | بدون عنوان از مجموعه عقل سرخ از ایرج اسکندری
بدون عنوان از مجموعه عقل سرخ
برآورد
6,000,000,000﷼
12,183 دلار آمریکا
-
8,000,000,000﷼
16,244 دلار آمریکا
قیمت فروش
9,000,000,000﷼
18,274 دلار آمریکا
28.571%
تاریخ حراج
تهران - 27 تیر 1402
آرتچارت | بدون عنوان از برادران قاسمی
بدون عنوان
برآورد
3,000,000,000﷼
5,952 دلار آمریکا
-
4,000,000,000﷼
7,937 دلار آمریکا
قیمت فروش
7,700,000,000﷼
15,278 دلار آمریکا
120%
تاریخ حراج
تهران - 21 آذر 1402
آرتچارت | همسرایان راست و چپ از مجموعه‌ی هلهله از امیرحسین زنجانی
همسرایان راست و چپ از مجموعه‌ی هلهله
برآورد
3,000,000,000﷼
9,375 دلار آمریکا
-
4,000,000,000﷼
12,500 دلار آمریکا
قیمت فروش
5,000,000,000﷼
15,625 دلار آمریکا
42.857%
تاریخ حراج
تهران - 10 تیر 1401
آرتچارت | بدون‌ عنوان از عین الدین صادق زاده
بدون‌ عنوان
برآورد
4,000,000,000﷼
16,000 دلار آمریکا
-
6,000,000,000﷼
24,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
4,600,000,000﷼
18,400 دلار آمریکا
8%
تاریخ حراج
تهران - 24 دی 1400
آرتچارت | آسایش زرد از شهرام کریمی
آسایش زرد
برآورد
£15,000
18,987 دلار آمریکا
-
£20,000
25,316 دلار آمریکا
قیمت فروش
£15,000
18,987 دلار آمریکا
14.286%
فروش در
تاریخ حراج
حراج فیلیپس - 25 تیر 1399
آرتچارت | نجوای عشق از روشنک امین‌الهی
نجوای عشق
برآورد
 
قیمت فروش
33.333%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 28 اسفند 1395
آرتچارت | فریبندگی از محمد بزرگی
فریبندگی
برآورد
 
قیمت فروش
28%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 8 مهر 1393
آرتچارت | تضاد و تعادل از حسین خسروجردی
تضاد و تعادل
برآورد
 
قیمت فروش
118.75%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 29 مهر 1395
آرتچارت | بدون عنوان از احمد مرشدلو
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
10%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 3 دی 1395