• بدون عنوان 1346
  • etching on paper, framed
  • چاپ
  • 38.5 * 52.4 سانتی متر
  • تعداد نسخه: 10
  • نسخه 10
برآورد
£500
695 دلار آمریکا
- £800
1,113 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,403
1,950 دلار آمریکا
115.769%
سایر آثار هنری رفا نصیری

آرتچارت | بدون عنوان از رفا نصیری
بدون عنوان
برآورد
€1,200
1,260 دلار آمریکا
-
€1,800
1,889 دلار آمریکا
قیمت فروش
€1,500
1,574 دلار آمریکا
0%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 14 تیر 1401
آرتچارت | بدون عنوان از رفا نصیری
بدون عنوان
برآورد
£400
553 دلار آمریکا
-
£600
829 دلار آمریکا
قیمت فروش
£875
1,209 دلار آمریکا
75%
تاریخ حراج
حراج چیسویک - 7 آبان 1400
آرتچارت | بدون عنوان از رفا نصیری
بدون عنوان
برآورد
£700
966 دلار آمریکا
-
£900
1,242 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,100
1,518 دلار آمریکا
37.5%
تاریخ حراج
رُزبِریز آکشن - 11 فروردین 1400
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 1,563 دلار آمریکا
کمینه برآورد 868 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 1,268 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+57.067%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | شبی در قاهره (سبز، آبی) از افسون  
شبی در قاهره (سبز، آبی)
برآورد
 
قیمت فروش
8.8%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 1 آبان 1391
آرتچارت | برهنه از مارکو گریگوریان
برهنه
برآورد
$800
-
$1,000
قیمت فروش
$1,785
98.333%
تاریخ حراج
بونامز - 20 خرداد 1401