• بدون عنوان 1360
  • etching with aquatint printed in colours
  • چاپ
  • 47 * 56 سانتی متر
  • تعداد نسخه: 5
  • نسخه 1
  • امضا شده و تاریخ خورده نصیری 81 (پایین راست) نوشته شده و شماره نسخه خورده نسخه هنرمند 1/5
برآورد
£400
553 دلار آمریکا
- £600
829 دلار آمریکا
قیمت فروش
£875
1,209 دلار آمریکا
75%
آرتچارت | شعری از محمود درویش از محمد الشامری
شعری از محمود درویش
برآورد
£1,000
1,380 دلار آمریکا
-
£1,500
2,070 دلار آمریکا
قیمت فروش
£950
1,311 دلار آمریکا
24%
تاریخ حراج
رُزبِریز آکشن - 11 فروردین 1400
آرتچارت | بدون عنوان از حسین زنده رودی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
29.6%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 14 شهریور 1391
آرتچارت | زمزمه از حسین مادی
زمزمه
برآورد
£800
1,098 دلار آمریکا
-
£1,200
1,646 دلار آمریکا
قیمت فروش
£956
1,312 دلار آمریکا
4.375%
تاریخ حراج
بونامز - 20 بهمن 1400
آرتچارت | شمشیرباز از اردشیر محصص
شمشیرباز
برآورد
£300
423 دلار آمریکا
-
£500
704 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,020
1,437 دلار آمریکا
155%
تاریخ حراج
بونامز - 19 اسفند 1399