آرتچارت | بدون عنوان (از مجموعه زنان الله) از شیرین نشاط
بدون عنوان (از مجموعه زنان الله)
برآورد
 
قیمت فروش
28.571%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 3 آبان 1391
آرتچارت | نسخه‌ی بعدی از کتایون کرمی
نسخه‌ی بعدی
برآورد
 
قیمت فروش
152%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 1 آبان 1391
آرتچارت | امانی کنار پنجره، قاهره، 1993 از یوسف نبیل
امانی کنار پنجره، قاهره، 1993
برآورد
£5,000
6,899 دلار آمریکا
-
£7,000
9,659 دلار آمریکا
قیمت فروش
£4,410
6,085 دلار آمریکا
26.5%
تاریخ حراج
ساتبیز - 28 مهر 1400
آرتچارت | فائزه (از مجموعه زنان بدون مردان) از شیرین نشاط
فائزه (از مجموعه زنان بدون مردان)
برآورد
$20,000
-
$30,000
تاریخ حراج
آرت‌نِت آنلاین - 20 مرداد 1400
آرتچارت | بدون عنوان (دست‌ها) از شیرین نشاط
بدون عنوان (دست‌ها)
برآورد
 
قیمت فروش
164%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 26 مهر 1385
آرتچارت | بدون عنوان از مجموعه‌ی طوبی از شیرین نشاط
بدون عنوان از مجموعه‌ی طوبی
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 19 آذر 1393
آرتچارت | بدون عنوان از جواد پورصمد
بدون عنوان
برآورد
€500
545 دلار آمریکا
-
€1,000
1,090 دلار آمریکا
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 9 آذر 1402
آرتچارت | بدون عنوان از جواد پورصمد
بدون عنوان
برآورد
€500
545 دلار آمریکا
-
€1,000
1,090 دلار آمریکا
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 9 آذر 1402
آرتچارت | عکاسی شماره 29 از عباس کیارستمی
عکاسی شماره 29
برآورد
 
قیمت فروش
290%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 30 اردیبهشت 1393