• کنار دریا 1399
  • رنگ روغن روی لینن
  • نقاشی
  • 95 * 75 سانتی متر
  • امضا شده پایین راست (عربی) و پایین چپ
    امضا شده و تاریخ خورده پشت اثر
برآورد
€2,800
3,237 دلار آمریکا
- €3,500
4,046 دلار آمریکا
فروخته نشده
سایر آثار هنری ریبال ملاعب

آرتچارت | قطعات از ریبال ملاعب
قطعات
برآورد
€4,500
5,202 دلار آمریکا
-
€5,000
5,780 دلار آمریکا
تاریخ حراج
کرنت د سینت سیر - 5 آبان 1400
آرتچارت | بدون عنوان از ریبال ملاعب
بدون عنوان
برآورد
€2,800
3,049 دلار آمریکا
-
€5,600
6,099 دلار آمریکا
قیمت فروش
€3,200
3,485 دلار آمریکا
23.81%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 15 تیر 1402
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 3,485 دلار آمریکا
کمینه برآورد 3,049 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 6,099 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
-23.81%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | بهار از الیکا ابراهیمی قاجار
بهار
برآورد
600,000,000﷼
1,190 دلار آمریکا
-
800,000,000﷼
1,587 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,100,000,000﷼
2,183 دلار آمریکا
57.143%
تاریخ حراج
تهران - 21 آذر 1402
آرتچارت | بدون عنوان از لیلی درخشانی
بدون عنوان
برآورد
$3,400
-
$4,600
فروش در
تاریخ حراج
آرت‌وایز - 19 دی 1402
آرتچارت | بدون عنوان از لیلی درخشانی
بدون عنوان
برآورد
$3,400
-
$4,800
فروش در
تاریخ حراج
آرت‌وایز - 15 بهمن 1402