• بدون عنوان 1389
  • اکریلیک و رنگ روغن روی بوم
  • نقاشی
  • 150 * 150 سانتی متر
  • امضا شده و تاریخ خورده پایین راست
برآورد
€7,500
8,671 دلار آمریکا
- €8,500
9,827 دلار آمریکا
فروخته نشده
سایر آثار هنری ریما امیونی

آرتچارت | بدون عنوان از ریما امیونی
بدون عنوان
برآورد
€5,500
6,358 دلار آمریکا
-
€6,500
7,514 دلار آمریکا
تاریخ حراج
کرنت د سینت سیر - 5 آبان 1400
آرتچارت | بدون عنوان از ریما امیونی
بدون عنوان
برآورد
£3,000
4,225 دلار آمریکا
-
£5,000
7,042 دلار آمریکا
تاریخ حراج
بونامز - 19 اسفند 1399
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش موجود نیست
کمینه برآورد موجود نیست
بیشینه برآورد موجود نیست
میانگین ارزش آثار
 
0%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | بدون عنوان از حسین شاه طاهری
بدون عنوان
برآورد
700,000,000﷼
2,800 دلار آمریکا
-
900,000,000﷼
3,600 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,000,000,000﷼
8,000 دلار آمریکا
150%
تاریخ حراج
تهران - 21 مرداد 1400
آرتچارت | پدرم روضه رضوان به دو گندم بفروخت؟!!! از محمد فدوی
پدرم روضه رضوان به دو گندم بفروخت؟!!!
برآورد
800,000,000﷼
1,587 دلار آمریکا
-
1,200,000,000﷼
2,381 دلار آمریکا
قیمت فروش
880,000,000﷼
1,746 دلار آمریکا
12%
تاریخ حراج
تهران - 21 آذر 1402
آرتچارت | گذار از مریم مقدم
گذار
برآورد
400,000,000﷼
794 دلار آمریکا
-
600,000,000﷼
1,190 دلار آمریکا
قیمت فروش
770,000,000﷼
1,528 دلار آمریکا
54%
تاریخ حراج
تهران - 21 آذر 1402