4 خرداد 1400
برآورد
€3,000
3,666 دلار آمریکا
- €5,000
6,109 دلار آمریکا
قیمت فروش
€3,780
4,619 دلار آمریکا
5.5%
سایر آثار هنری صادق تیرافکن

آرتچارت | بدون عنوان از صادق تیرافکن
بدون عنوان
برآورد
€500
545 دلار آمریکا
-
€800
872 دلار آمریکا
قیمت فروش
€500
545 دلار آمریکا
23.077%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 9 آذر 1402
آرتچارت | تپستری انسانی #6 از صادق تیرافکن
تپستری انسانی #6
برآورد
£10,000
12,500 دلار آمریکا
-
£15,000
18,750 دلار آمریکا
تاریخ حراج
ساتبیز - 5 فروردین 1399
آرتچارت | کامیلا در سرزمین عجایب 1 از صادق تیرافکن
کامیلا در سرزمین عجایب 1
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 12 مهر 1390
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 10,628 دلار آمریکا
کمینه برآورد 5,750 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 8,438 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+36.123%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2019 - 2023
عملکرد در برابر برآوردها
2019 - 2023
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2019 - 2023
آثار هنری مشابه

آرتچارت | بدون عنوان از مجموعه سفیدبرفی از عباس کیارستمی
بدون عنوان از مجموعه سفیدبرفی
برآورد
€2,600
2,542 دلار آمریکا
-
€3,200
3,129 دلار آمریکا
قیمت فروش
€5,352
5,233 دلار آمریکا
84.552%
فروش در
تاریخ حراج
حراج فینارته - 21 مهر 1401
آرتچارت | دفتر یادداشت شهر از مجید کورنگ بهشتی
دفتر یادداشت شهر
برآورد
 
قیمت فروش
37.143%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 1 آبان 1391
آرتچارت | بدون عنوان (از مجموعه خانم پروانه) از شادی قدیریان
بدون عنوان (از مجموعه خانم پروانه)
برآورد
 
قیمت فروش
65%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 3 آبان 1391