5 فروردین 1399
برآورد
£10,000
12,500 دلار آمریکا
- £15,000
18,750 دلار آمریکا
فروخته نشده
سایر آثار هنری صادق تیرافکن

آرتچارت | بدون عنوان از صادق تیرافکن
بدون عنوان
برآورد
€500
545 دلار آمریکا
-
€800
872 دلار آمریکا
قیمت فروش
€500
545 دلار آمریکا
23.077%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 9 آذر 1402
آرتچارت | کامیلا در سرزمین عجایب 1 از صادق تیرافکن
کامیلا در سرزمین عجایب 1
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 12 مهر 1390
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 10,628 دلار آمریکا
کمینه برآورد 5,750 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 8,438 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+36.123%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2019 - 2023
عملکرد در برابر برآوردها
2019 - 2023
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2019 - 2023
آثار هنری مشابه

آرتچارت | مردان خدا 4 از رامین حائری زاده
مردان خدا 4
برآورد
£2,000
2,632 دلار آمریکا
-
£3,000
3,947 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,764
2,321 دلار آمریکا
29.44%
تاریخ حراج
ساتبیز - 29 مهر 1399
آرتچارت | از مجموعه خانواده ایرانی از محسن راستانی
از مجموعه خانواده ایرانی
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 3 دی 1395
آرتچارت | بدون عنوان از شیرانا شهبازی‎
بدون عنوان
برآورد
€4,600
5,329 دلار آمریکا
-
€6,400
7,414 دلار آمریکا
قیمت فروش
€4,600
5,329 دلار آمریکا
16.364%
فروش در
تاریخ حراج
ژِرمن آکشن - 3 آذر 1400