• ترکیب‌بندی برف و طبیعت 1390
  • چاپ دیجیتال روی بوم
  • عکاسی
  • 42.9 * 27.6 سانتی متر
15 اردیبهشت 1400
برآورد
€500
603 دلار آمریکا
- €800
965 دلار آمریکا
قیمت فروش
€512
617 دلار آمریکا
21.231%
سایر آثار هنری عباس قریب

آرتچارت | ترکیب‌بندی طبیعت و ساخته‌ی بشر از عباس قریب
ترکیب‌بندی طبیعت و ساخته‌ی بشر
برآورد
€300
319 دلار آمریکا
-
€400
425 دلار آمریکا
تاریخ حراج
کَمبی - 24 آذر 1401
آرتچارت | ترکیب‌بندی طبیعت و ساخته‌ی بشر از عباس قریب
ترکیب‌بندی طبیعت و ساخته‌ی بشر
برآورد
€300
319 دلار آمریکا
-
€400
425 دلار آمریکا
تاریخ حراج
کَمبی - 24 آذر 1401
آرتچارت | جاده‌ها از عباس قریب
جاده‌ها
برآورد
€500
529 دلار آمریکا
-
€600
635 دلار آمریکا
تاریخ حراج
فیدسارته - 22 اردیبهشت 1401
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 430 دلار آمریکا
کمینه برآورد 453 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 679 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
-23.251%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2018 - 2022
عملکرد در برابر برآوردها
2018 - 2022
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2018 - 2022
آثار هنری مشابه

آرتچارت | بدون عنوان از صادق تیرافکن
بدون عنوان
برآورد
€500
545 دلار آمریکا
-
€800
872 دلار آمریکا
قیمت فروش
€500
545 دلار آمریکا
23.077%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 9 آذر 1402