• جاده‌ها 1399
  • چاپ روی بوم
  • چاپ
  • 196 * 140 سانتی متر
  • نسخه تک نسخه
  • امضا:« سعید فلاح فر ۱۳۹۹ ۱/۱» (پشت اثر)

برآورد
300,000,000﷼
1,200 دلار آمریکا
- 400,000,000﷼
1,600 دلار آمریکا
قیمت فروش
380,000,000﷼
1,520 دلار آمریکا
8.571%
آرتچارت | بدون عنوان از محمدرضا شریف‌زاده
بدون عنوان
برآورد
500,000,000﷼
992 دلار آمریکا
-
700,000,000﷼
1,389 دلار آمریکا
قیمت فروش
770,000,000﷼
1,528 دلار آمریکا
28.333%
تاریخ حراج
تهران - 21 آذر 1402
آرتچارت | حب (عشق) از سمیر سایق
حب (عشق)
برآورد
£3,000
3,763 دلار آمریکا
-
£5,000
6,271 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,275
1,599 دلار آمریکا
68.125%
تاریخ حراج
بونامز - 3 خرداد 1401
آرتچارت | یا علی مدد از خسرو حسن زاده
یا علی مدد
برآورد
£3,000
3,529 دلار آمریکا
-
£5,000
5,882 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,008
1,186 دلار آمریکا
74.8%
تاریخ حراج
کریستیز - 19 آبان 1401
آرتچارت | مردان الله (01) از رامین حائری زاده
مردان الله (01)
برآورد
£2,000
2,781 دلار آمریکا
-
£4,000
5,563 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,020
1,418 دلار آمریکا
66%
تاریخ حراج
بونامز - 21 مرداد 1400