آرتچارت | پازل عشق از هادی روشن ضمیر
پازل عشق
برآورد
1,200,000,000﷼
4,800 دلار آمریکا
-
1,600,000,000﷼
6,400 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,700,000,000﷼
6,800 دلار آمریکا
21.429%
تاریخ حراج
تهران - 21 مرداد 1400
آرتچارت | آرامگاه از حامد رشتیان
آرامگاه
برآورد
 
قیمت فروش
57.143%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 3 دی 1395
آرتچارت | رئیس نامحسوس از رضا بانگیز
رئیس نامحسوس
برآورد
 
قیمت فروش
68.889%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 22 دی 1396
آرتچارت | تعادل از صفا حسینی
تعادل
برآورد
£3,000
3,754 دلار آمریکا
-
£5,000
6,256 دلار آمریکا
تاریخ حراج
آکشن المپیا - 21 اردیبهشت 1402
آرتچارت | هیچ پیچ‌خورده 1 از پرویز تناولی
هیچ پیچ‌خورده 1
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 11 اردیبهشت 1398
آرتچارت | از خون جوانان وطن لاله دمیده از محمود بخشی
از خون جوانان وطن لاله دمیده
برآورد
€6,000
6,043 دلار آمریکا
-
€8,000
8,057 دلار آمریکا
تاریخ حراج
کریستیز - 30 شهریور 1401
آرتچارت | 8 قانون تلفیقی 9 از داگلاس عبدل
8 قانون تلفیقی 9
برآورد
£20,000
27,598 دلار آمریکا
-
£30,000
41,396 دلار آمریکا
قیمت فروش
£35,280
48,682 دلار آمریکا
41.12%
تاریخ حراج
ساتبیز - 28 مهر 1400
آرتچارت | بازگشت از مزرعه از ژازه تباتبایی
بازگشت از مزرعه
برآورد
 
قیمت فروش
20%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 8 خرداد 1394
آرتچارت | بدون عنوان از ژازه تباتبایی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
8.571%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 7 خرداد 1395