فروش در - خانه حراج
21 بهمن 1393
برآورد
قیمت فروش
4%
آرتچارت | بدون عنوان از عذرا عقیقی بخشایشی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
30%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 4 آبان 1390
آرتچارت | بسم... از محمود زنده رودی
بسم...
برآورد
1,200,000,000﷼
8,843 دلار آمریکا
-
1,600,000,000﷼
11,791 دلار آمریکا
قیمت فروش
3,000,000,000﷼
22,108 دلار آمریکا
114.286%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398
آرتچارت | بدون عنوان از علی شیرازی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
108%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 21 دی 1397
آرتچارت | بنی آدم اعضای یکدیگرند از جلیل رسولی
بنی آدم اعضای یکدیگرند
برآورد
 
قیمت فروش
24%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 8 تیر 1397
آرتچارت | عشق از عین الدین صادق زاده
عشق
برآورد
 
قیمت فروش
20%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 3 دی 1395
آرتچارت | بدون عنوان از مجموعه‌‌ی راز نهان از صداقت جباری
بدون عنوان از مجموعه‌‌ی راز نهان
برآورد
 
قیمت فروش
20%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 21 دی 1397
آرتچارت | بدون عنوان از مجموعه اسماء الحسنی از صداقت جباری
بدون عنوان از مجموعه اسماء الحسنی
برآورد
 
قیمت فروش
36%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 3 دی 1395
آرتچارت | ترکیب ۲ از محمد بزرگی
ترکیب ۲
برآورد
 
قیمت فروش
2%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 22 اردیبهشت 1394
آرتچارت | بدون عنوان از مجموعه راز نهان از صداقت جباری
بدون عنوان از مجموعه راز نهان
برآورد
6,000,000,000﷼
23,162 دلار آمریکا
-
8,000,000,000﷼
30,883 دلار آمریکا
قیمت فروش
6,000,000,000﷼
23,162 دلار آمریکا
14.286%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399