برآورد
£4,000
5,000 دلار آمریکا
- £6,000
7,500 دلار آمریکا
فروخته نشده
سایر آثار هنری سالار احمدیان

آرتچارت | آبستره خطاطانه از سالار احمدیان
آبستره خطاطانه
برآورد
€1,700
2,000 دلار آمریکا
-
€2,600
3,058 دلار آمریکا
تاریخ حراج
آنلاین مزایده - 15 فروردین 1400
آرتچارت | بدون عنوان از سالار احمدیان
بدون عنوان
برآورد
£1,200
1,655 دلار آمریکا
-
£1,500
2,069 دلار آمریکا
تاریخ حراج
حراج چیسویک - 2 اردیبهشت 1400
آرتچارت | بدون عنوان از سالار احمدیان
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
4%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 21 بهمن 1393
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 9,355 دلار آمریکا
کمینه برآورد 7,513 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 11,364 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
-1.603%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2018 - 2022
عملکرد در برابر برآوردها
2018 - 2022
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2018 - 2022
آثار هنری مشابه

آرتچارت | پاییز گل آفتابگردان از محمد احصایی
پاییز گل آفتابگردان
برآورد
20,000,000,000﷼
39,683 دلار آمریکا
-
30,000,000,000﷼
59,524 دلار آمریکا
قیمت فروش
41,800,000,000﷼
82,937 دلار آمریکا
67.2%
تاریخ حراج
تهران - 21 آذر 1402
آرتچارت | بدون عنوان از عنایت الله نظری نوری
بدون عنوان
برآورد
2,000,000,000﷼
3,610 دلار آمریکا
-
3,000,000,000﷼
5,415 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,640,000,000﷼
4,765 دلار آمریکا
5.6%
تاریخ حراج
تهران - 4 بهمن 1402
آرتچارت | بدون عنوان از غلامرضا ماهرویی
بدون عنوان
برآورد
600,000,000﷼
1,875 دلار آمریکا
-
800,000,000﷼
2,500 دلار آمریکا
قیمت فروش
900,000,000﷼
2,813 دلار آمریکا
28.571%
تاریخ حراج
تهران - 10 تیر 1401