15 فروردین 1400
برآورد
€1,700
2,000 دلار آمریکا
- €2,600
3,058 دلار آمریکا
فروخته نشده
سایر آثار هنری سالار احمدیان

آرتچارت | بدون عنوان از سالار احمدیان
بدون عنوان
برآورد
£4,000
5,000 دلار آمریکا
-
£6,000
7,500 دلار آمریکا
تاریخ حراج
بونامز - 28 خرداد 1398
آرتچارت | بدون عنوان از سالار احمدیان
بدون عنوان
برآورد
£1,200
1,655 دلار آمریکا
-
£1,500
2,069 دلار آمریکا
تاریخ حراج
حراج چیسویک - 2 اردیبهشت 1400
آرتچارت | بدون عنوان از سالار احمدیان
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
4%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 21 بهمن 1393
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 9,355 دلار آمریکا
کمینه برآورد 7,513 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 11,364 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
-1.603%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2018 - 2022
عملکرد در برابر برآوردها
2018 - 2022
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2018 - 2022
آثار هنری مشابه

آرتچارت | مرلین میگرید، مرلین میمیرد از محمد بزرگی
مرلین میگرید، مرلین میمیرد
برآورد
4,000,000,000﷼
7,937 دلار آمریکا
-
6,000,000,000﷼
11,905 دلار آمریکا
قیمت فروش
6,050,000,000﷼
12,004 دلار آمریکا
21%
تاریخ حراج
تهران - 21 آذر 1402
آرتچارت | بدون عنوان از محمود زنده رودی
بدون عنوان
برآورد
20,000,000,000﷼
36,101 دلار آمریکا
-
30,000,000,000﷼
54,152 دلار آمریکا
قیمت فروش
35,200,000,000﷼
63,538 دلار آمریکا
40.8%
تاریخ حراج
تهران - 4 بهمن 1402
آرتچارت | بدون عنوان از عذرا عقیقی بخشایشی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
30%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 4 آبان 1390